最新资讯

Kyson设计美国奥兰多巴特勒湖畔住屋

Kyson设计美国奥兰多巴特勒湖畔住屋

  伦敦的Kyson事件地点美国奥兰多的巴特勒湖(Butler’s Lake)设计了一座住屋。面积为1.1万平方英尺的住屋接纳了一系列石质覆面板材 ,悬垂于5米的高度 ,为内部空间遮盖住了夏季炽热的阳光,同时也形成为了一套天台以及走廊 。住屋与湖泊之间用景不雅空间相连,石质以及木质的天台与住屋相患上益彰 。

  私密性是设计中起首思量的因素 ,为此Kyson事件所哄骗幕墙来遮盖住来自周围邻人的视野,并在临街处设置了一条掩蔽的车道。并且,Kyson接纳了越发厚实的混凝土布局 ,这与本地凡是见到的地中海式修建气势派头有所区分。哄骗混凝土布局后,无梁柱的自由空间面积更年夜 。经由过程宽年夜的空间可以或许不雅赏到四周湖泊的全景。  这座住屋准备安装光电板,并哄骗园地上莳植的橡木以及雪松建造幕墙以及地板。该项目规划在2012年夏日最先施工 ,2013年秋季完成 。

沙巴体育官方app在线-最新官方版
【读音】:

  lún dūn de Kysonshì jiàn dì diǎn měi guó ào lán duō de bā tè lè hú (Butler’s Lake)shè jì le yī zuò zhù wū 。miàn jī wéi 1.1wàn píng fāng yīng chǐ de zhù wū jiē nà le yī xì liè shí zhì fù miàn bǎn cái ,xuán chuí yú 5mǐ de gāo dù ,wéi nèi bù kōng jiān zhē gài zhù le xià jì chì rè de yáng guāng ,tóng shí yě xíng chéng wéi le yī tào tiān tái yǐ jí zǒu láng 。zhù wū yǔ hú bó zhī jiān yòng jǐng bú yǎ kōng jiān xiàng lián ,shí zhì yǐ jí mù zhì de tiān tái yǔ zhù wū xiàng huàn shàng yì zhāng 。

  sī mì xìng shì shè jì zhōng qǐ shǒu sī liàng de yīn sù ,wéi cǐ Kysonshì jiàn suǒ hǒng piàn mù qiáng lái zhē gài zhù lái zì zhōu wéi lín rén de shì yě ,bìng zài lín jiē chù shè zhì le yī tiáo yǎn bì de chē dào 。bìng qiě ,Kysonjiē nà le yuè fā hòu shí de hún níng tǔ bù jú ,zhè yǔ běn dì fán shì jiàn dào de dì zhōng hǎi shì xiū jiàn qì shì pài tóu yǒu suǒ qū fèn 。hǒng piàn hún níng tǔ bù jú hòu ,wú liáng zhù de zì yóu kōng jiān miàn jī gèng nián yè 。jīng yóu guò chéng kuān nián yè de kōng jiān kě yǐ huò xǔ bú yǎ shǎng dào sì zhōu hú bó de quán jǐng 。  zhè zuò zhù wū zhǔn bèi ān zhuāng guāng diàn bǎn ,bìng hǒng piàn yuán dì shàng shì zhí de xiàng mù yǐ jí xuě sōng jiàn zào mù qiáng yǐ jí dì bǎn 。gāi xiàng mù guī huá zài 2012nián xià rì zuì xiān shī gōng ,2013nián qiū jì wán chéng 。

Leave A Comments


友情链接: